Naše reference in sodelovanja v mednarodnih projektih

Raka, Slovenija

Raka, Slovenija

Gramozna jama Kamešnica

Gramozna jama Kamešnica

Velenjsko jezero

Velenjsko jezero

Izboljšanje ekološkega stanja blejskega jezera

Izboljšanje ekološkega stanja blejskega jezera

ERM zaščita Dojranskega jezera (Severna Makedonija)

ERM zaščita Dojranskega jezera (Severna Makedonija)

Grajeni ekosistem Jablje

Grajeni ekosistem Jablje

Zadrževalnik meteorne vode Komenda

Zadrževalnik meteorne vode Komenda

Zadrževalnik meteorne vode Voklo

Zadrževalnik meteorne vode Voklo

Prud, Hrvaška

Prud, Hrvaška

Kaštelir, Hrvaška

Kaštelir, Hrvaška

Selo mira, Turija, BIH

Selo mira, Turija, BIH

Šavnik, Črna gora

Šavnik, Črna gora

Bušinja vas, Slovenija

Bušinja vas, Slovenija

Varovanje vodnih virov z uporabo zelenih in trajnostnih tehnologij v Indiji

Varovanje vodnih virov z uporabo zelenih in trajnostnih tehnologij v Indiji

Bazga, Slovenija

Bazga, Slovenija

Dobje, Slovenija

Dobje, Slovenija

Hotel Otrant, Ulcinj, Črna gora

Hotel Otrant, Ulcinj, Črna gora

Podsreda, Slovenija

Podsreda, Slovenija

Trebče, Slovenija

Trebče, Slovenija

Sveti Tomaž II, Slovenija

Sveti Tomaž II, Slovenija

Kuchichino, Severna Makedonija

Kuchichino, Severna Makedonija

Karbinci, Severna Makedonija

Karbinci, Severna Makedonija

Rakitna, Slovenija

Rakitna, Slovenija

Kamenica, Slovenija

Kamenica, Slovenija

Vranjina, Črna gora

Vranjina, Črna gora

Plav, Črna gora

Plav, Črna gora

Žabljak, Črna gora

Žabljak, Črna gora

Dobrava, Slovenija

Dobrava, Slovenija

Devoll, Albanija

Devoll, Albanija

Mojkovac, Črna gora

Mojkovac, Črna gora

Karbinci, Severna Makedonija

Karbinci, Severna Makedonija

Žabljak, Črna gora

Žabljak, Črna gora

Ravna Gora, Hrvaška

Ravna Gora, Hrvaška

Mrkopalj, Hrvaška

Mrkopalj, Hrvaška

Kaštelir, Hrvaška

Kaštelir, Hrvaška

Ekoremediacijski ukrepi za gramozno jamo Kamešnica

Ekoremediacijski ukrepi za gramozno jamo Kamešnica

Ekoremediacijski ukrepi za ribnik Vrbje

Ekoremediacijski ukrepi za ribnik Vrbje

Dolgoročni program zaščite akumulacij HE Krško, Brežice in Mokrice z uporabo ekoremediacij

Dolgoročni program zaščite akumulacij HE Krško, Brežice in Mokrice z uporabo ekoremediacij

Ekoremediacijski ukrepi infrastrukturnih ureditev za hidroelektrarno Brežice

Ekoremediacijski ukrepi infrastrukturnih ureditev za hidroelektrarno Brežice

Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)

Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)

Strategija ekoremediacij v Črni gori

Strategija ekoremediacij v Črni gori

Ekoremediacije za zaščito in razvoj Unsko-sanskega kantona

Ekoremediacije za zaščito in razvoj Unsko-sanskega kantona

Mednarodni projekti

Povezave na spletne strani organizacij in projektov, pri katerih sodelujemo

7. okvirni program EU (2012–2016)

SWINGS: Safeguarding water resources in India with green and sustainable technologies

United Nations Industrial Development Organisation – UNIDO (2014–2017)

Eco-remediation activities for the clean-up and restoration of Port Milena Channel in Montenegro

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj – CMSR (2013–2015)

Ekoremediacije za zaščito okolja in razvoj Unsko-Sanskega kantona, BiH

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj – CMSR (2012–2015)

Ekoremediacije kot strategija razvoja Črne Gore, z akcijskim načrtom

Global Water Partnership (2013–2015)

Support to GWP Central and Eastern Europe integrated drought management programme

Interreg V-B SREDNJA EUROPA; FRAMWAT (2017–2020)

Krepitev regionalnega okvirja za preprečevanje poplave, suše in zmanjševanje onesnaženosti s pomočjo narave

Preparation of Wastewater Management Decision Support Tool (2017–2019)

Global Water Partnership – Mediterranean (GWP MED)

GWP DRIN (2018–2020)

Idejne rešitve za odvajanje in čiščenje odpadnih voda mesta Skadar