Okoljsko izobraževanje

prof. dr. Danijel Vrhovšek
okoljsko izobraževanje skupina
okoljsko_izobrazevanje_otroci

Izobraževanje javnosti o pomenu varovanja okolja in ohranjanja narave je izjemnega pomena za doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

V podjetju Limnos d.o.o. zato že vrsto let proaktivno izvajamo aktivnosti za povečanje okoljske ozaveščenosti. Pri tem sodelujemo z domačimi in tujimi partnerskimi ustanovami. Prenos znanja na lokalno raven je velik in pomemben del uspešne implementacije ekoremediacijskih rešitev.

okoljsko izobrazevanje v naravi

Okoljska zavest

Dvigovanje okoljske zavesti in prenos znanja med različnimi deležniki.

Krepitev sodelovanja

Krepitev povezovanja in sodelovanja za celostno reševanje okoljskih problemov.

Trajnostni razvoj

Ustvarjanje podpornega okolja in krepitev kompetenc za trajnostni razvoj.

Dobre prakse

Izkustveno učenje na učnih poteh predstavlja most med teorijo in prakso.

Ekoremediacijski učni poligon

Ekoremediacijski učni poligon je sestavljen iz različnih učnih poti in raziskovalnih točk. Učenci se skozi izkustveno učenje spoznajo z naravo in njenimi procesi, človeškimi vplivi in ekoremediacijskimi ukrepi za reševanje okoljskih problemov. S pomočjo učnih materialov, terenske opreme in pilotnih naprav je vsak ekoremediacijski učni poligon hkrati tudi priložnost za razvoj učnega turizma in okoljske ozaveščenosti. Poligon se lahko prilagaja starosti in izobrazbi obiskovalcev ter namenu obiska.

učna pot

Naše storitve so lahko celostne ali posamezne, po potrebi naročnika:

  • organizacija tematskih konferenc in seminarjev,
  • izvedba predavanj, izobraževanj in treningov,
  • vodenje strokovnih ekskurzij,
  • zasnova in izvedba učnih poligonov, poti in stez,
  • implementacija ekoremediacijskih tematik v šolske programe,
  • mentorstva pri izvedbi diplomskih, magistrskih in doktorskih del,
  • izvajanja študentskih praks.