Referenčni projekti

Žabljak, Črna gora

Sonaravna sanacija deponije
Velikost: 0,5 ha
Projekti: 2016
Izgradnja: 2017
Gre za prvi takšen projekt v Črni gori. Poleg čiščenja izcednih odpadnih voda iz deponije se bo čistilo še izcedne vode iz trstičnih gred Limnosolids® za kompostiranje blata, ki bodo zgrajene poleg deponije.