Limnosolids® – Obdelava blata iz čistilnih naprav

Limnosolids® je pasivna tehnologija trstičnih gred, ki s pomočjo naravnih procesov omogoča dehidracijo, mineralizacijo in stabilizacijo blata iz čistilnih naprav.

Tehnologija omogoča dolgoročno in trajnostno skladiščenje blata z nizkimi stroški upravljanja in vzdrževanja. Le ta lahko popolnoma nadomešča dehidracijo, ki danes predstavlja pomemben strošek na obstoječih čistilnih napravah.

S to tehnologijo lahko obdelujemo različne vrste komunalnega in industrijskega blata, ki se običajno v trstični gredi skladišči in obdeluje od 8 do 10 let. Zaradi sočasnega delovanja fizikalnih (sušenje) in bioloških procesov (mineralizacije) tekom obdelave prihaja do znatnega zmanjšanja končnega volumna blata. Prav tako v njem ni več prisotnih patogenih organizmov (stabilizacija blata).

Rezultat procesa je zemljina, ki je kompostu podobna snov in se jo lahko ponovno uporabi kot gnojilo v kmetijstvu, prekrivko za deponije ali gradbeni material.

Shema tehnologije Limnosolids®

Naše storitve so lahko celostne ali posamezne, po potrebi naročnika:

 • izdelava projektne dokumentacije;
 • izgradnja in nadzor nad gradnjo ter optimizacija delovanja;
 • izobraževanje upravljalcev;
 • izdelava obratovalnega poslovnika ter navodil za vzdrževanje.

1. Polnjenje grede

Limnos čistilni bazen
 • Aerobni pogoji in sušenje blata
 • Izmenični način polnjenja gred s periodami mirovanja

2. Zapolnitev grede

Limnos čistilni bazen
 • Pretvorba v humusu podoben (bio)material
 • Dolgoročno skladiščenje in shranjevanje blata (8 do 10 let)

3. Praznjenje grede in ponovna
uporaba biomateriala

Limnos čistilni bazen
 • Učinkovita redukcija volumna za 95 %
 • Vir hranljivih snovi (N, P)

4. Nov cikel polnjenja

Limnos čistilni bazen
 • Začetek ponovnega skladiščenja blata
 • Ponovna zasadnja rastlin ni potrebna

Nizki stroški

Stroški obratovanja so v primerjavi z drugimi tehnologijami občutno nižji.

Ponovna uporaba

Obdelano blato ne predstavlja odpadek ampak novo surovino za nadaljno uporabo.

Brez kemikalij

Sistem deluje brez dodajanja kemikalij kot so polimeri in flokulanti.

Učinkovitost

Blato ni samo dehidrirano, ampak tudi stabilizirano (brez patogenih bakterij).