Limnosolids® je pasivna tehnologija trstičnih gred, ki s pomočjo naravnih procesov omogoča dehidracijo, mineralizacijo in stabilizacijo blata iz čistilnih naprav.

Tehnologija omogoča dolgoročno in trajnostno skladiščenje blata z nizkimi stroški upravljanja in vzdrževanja. Le ta lahko popolnoma nadomešča dehidracijo, ki danes predstavlja pomemben strošek na obstoječih čistilnih napravah.

S to tehnologijo lahko obdelujemo različne vrste komunalnega in industrijskega blata, ki se običajno v trstični gredi skladišči in obdeluje od 8 do 10 let. Zaradi sočasnega delovanja fizikalnih (sušenje) in bioloških procesov (mineralizacije) tekom obdelave prihaja do znatnega zmanjšanja končnega volumna blata. Prav tako v njem ni več prisotnih patogenih organizmov (stabilizacija blata).

Rezultat procesa je zemljina, ki je kompostu podobna snov in se jo lahko ponovno uporabi kot gnojilo v kmetijstvu, prekrivko za deponije ali gradbeni material.

Shema tehnologije Limnosolids®


Naše storitve so lahko celostne ali posamezne, po potrebi naročnika:
  izdelava projektne dokumentacije;
  izgradnja in nadzor nad gradnjo ter optimizacija delovanja;
  izobraževanje upravljalcev;
  izdelava obratovalnega poslovnika ter navodil za vzdrževanje.

Nizki stroški
Stroški obratovanja so v primerjavi z drugimi tehnologijami občutno nižji.
Ponovna uporaba
Obdelano blato ne predstavlja odpadek ampak novo surovino za nadaljno uporabo.
Brez kemikalij
Sistem deluje brez dodajanja kemikalij kot so polimeri in flokulanti.
Učinkovitost

Blato ni samo dehidrirano, ampak tudi stabilizirano (brez patogenih bakterij).