Rastlinske čistilne naprave

Delovanje rastlinske čistilne naprave temelji na posnemanju samočistilne sposobnosti narave.
Več o sistemu LIMNOWET®

Zaščita vodnih teles

Upravljanje vodnih virov je potrebno prilagoditi naravnemu ravnovesju vodnih ekosistemov.

Več o zaščiti vodnih teles

Obdelava blata iz čistilnih naprav

Pasivna tehnologija trstičnih gred, ki s pomočjo naravnih procesov omogoča dehidracijo, mineralizacijo in stabilizacijo blata iz čistilnih naprav.
Več o sistemu LIMNOSOLIDS®

Z naravo do čistega okolja

V podjetju LIMNOS se ukvarjamo z raziskovanjem, razvojem in uporabo naravnih ekosistemov za zaščito in obnovo okolja. Neskončne možnosti kombinacij različnih sestavnih delov žive in nežive narave nam omogočajo izvedbo rešitev, ki so prilagojene različnim ekološkim, klimatskim in ekonomskim razmeram.

Rastlinske čistilne naprave

Učinkovito odstranjevanje onesnaževal iz vode s pomočjo fizikalnih in kemijskih procesov, mikrobnega delovanja in rastlinskega privzema.

Obdelava blata iz čistilnih naprav

Limnosolids je pasivna tehnologija trstičnih gred, ki s pomočjo naravnih procesov omogoča dehidracijo, mineralizacijo in stabilizacijo blata iz čistilnih naprav.

Sonaravna sanacija deponij

Sonaravna sanacija odlagališč komunalnih odpadkov je v praksi preizkušena, inovativna in v skladu z zakonodajo dovoljena sanirna metoda.

Zaščita vodnih teles

Upravljanje vodnih virov je potrebno prilagoditi naravnemu ravnovesju vodnih ekosistemov, saj so možnosti njihove rabe tesno povezane s kakovostjo vode.

Okoljsko izobraževanje

V podjetju LIMNOS se zavedamo, da je izobraževanje javnosti o pomenu varovanja okolja in ohranjanja narave izjemnega pomena.

Ostale okoljske storitve

Cilj našega dela v procesih celostnega upravljanja z okoljem je zato uvajanje metod za pospeševanje trajnostnega razvoja ter uporabo sonaravnih rešitev.

Referenčni projekti

Petnjica, Črna gora

Petnjica, Črna gora

Andrijevica, Črna gora

Andrijevica, Črna gora

Raka, Slovenija

Raka, Slovenija

Gramozna jama Kamešnica

Gramozna jama Kamešnica

Velenjsko jezero

Velenjsko jezero

Izboljšanje ekološkega stanja blejskega jezera

Izboljšanje ekološkega stanja blejskega jezera

ERM zaščita Dojranskega jezera (Severna Makedonija)

ERM zaščita Dojranskega jezera (Severna Makedonija)

Grajeni ekosistem Jablje

Grajeni ekosistem Jablje

Zadrževalnik meteorne vode Komenda

Zadrževalnik meteorne vode Komenda

Zadrževalnik meteorne vode Voklo

Zadrževalnik meteorne vode Voklo

Prud, Hrvaška

Prud, Hrvaška

Kaštelir, Hrvaška

Kaštelir, Hrvaška

Selo mira, Turija, BIH

Selo mira, Turija, BIH

Šavnik, Črna gora

Šavnik, Črna gora

Bušinja vas, Slovenija

Bušinja vas, Slovenija

Varovanje vodnih virov z uporabo zelenih in trajnostnih tehnologij v Indiji

Varovanje vodnih virov z uporabo zelenih in trajnostnih tehnologij v Indiji

Bazga, Slovenija

Bazga, Slovenija

Dobje, Slovenija

Dobje, Slovenija

Hotel Otrant, Ulcinj, Črna gora

Hotel Otrant, Ulcinj, Črna gora

Podsreda, Slovenija

Podsreda, Slovenija

Trebče, Slovenija

Trebče, Slovenija

Sveti Tomaž II, Slovenija

Sveti Tomaž II, Slovenija

Kuchichino, Severna Makedonija

Kuchichino, Severna Makedonija

Karbinci, Severna Makedonija

Karbinci, Severna Makedonija

Rakitna, Slovenija

Rakitna, Slovenija

Kamenica, Slovenija

Kamenica, Slovenija

Vranjina, Črna gora

Vranjina, Črna gora

Plav, Črna gora

Plav, Črna gora

Žabljak, Črna gora

Žabljak, Črna gora

Dobrava, Slovenija

Dobrava, Slovenija

Devoll, Albanija

Devoll, Albanija

Mojkovac, Črna gora

Mojkovac, Črna gora

Karbinci, Severna Makedonija

Karbinci, Severna Makedonija

Žabljak, Črna gora

Žabljak, Črna gora

Ravna Gora, Hrvaška

Ravna Gora, Hrvaška

Mrkopalj, Hrvaška

Mrkopalj, Hrvaška

Kaštelir, Hrvaška

Kaštelir, Hrvaška

Ekoremediacijski ukrepi za gramozno jamo Kamešnica

Ekoremediacijski ukrepi za gramozno jamo Kamešnica

Ekoremediacijski ukrepi za ribnik Vrbje

Ekoremediacijski ukrepi za ribnik Vrbje

Dolgoročni program zaščite akumulacij HE Krško, Brežice in Mokrice z uporabo ekoremediacij

Dolgoročni program zaščite akumulacij HE Krško, Brežice in Mokrice z uporabo ekoremediacij

Ekoremediacijski ukrepi infrastrukturnih ureditev za hidroelektrarno Brežice

Ekoremediacijski ukrepi infrastrukturnih ureditev za hidroelektrarno Brežice

Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)

Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)

Strategija ekoremediacij v Črni gori

Strategija ekoremediacij v Črni gori

Ekoremediacije za zaščito in razvoj Unsko-sanskega kantona

Ekoremediacije za zaščito in razvoj Unsko-sanskega kantona

Mednarodni projekti

V skoraj 30 letih delovanja na področju sonaravne zaščite okolja smo aktivno sodelovali na številnih mednarodnih projektih ter tako prispevali svoje znanje in izkušnje svetovnim naporom za ohranjanje okolja.

Aktualno

Iščete naravno rešitev za okoljski problem?

Naredite prvi korak k izboljšanju vašega okolja in nam pošljite vprašanje.
  Naši partnerji

  Povezave na spletne strani različnih organizacij, s katerimi sodelujemo, in projektov, v katerih smo udeleženi.

  BCCD partner
  Ecoina partner
  Erico partner
  ERTC partner
  ESOTECH partner
  GWP partner
  IEI partner
  Intermost partner
  NLZOH partner
  Savaprojekt Krško partner
  Sinteza partner
  UNIDO partner
  UL FGG partner
  BTF UNBI partner
  Center za zunanjo ureditev partner
  RFC partner
  Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja