Predstavitev podjetja in ekipe

Z naravo do čistega okolja

LIMNOS, podjetje za aplikativno ekologijo, je bilo ustanovljeno leta 1994. Ukvarjamo z raziskovanjem, razvojem in uporabo naravnih ekosistemov za zaščito in obnovo okolja. Iz začetnih raziskav na področju vodnih ekosistemov in razvoja čiščenja odpadnih voda z rastlinskimi čistilnimi napravami (RČN) smo danes razširili dejavnost na ponudbo različnih sonaravnih rešitev okoljskih problemov, kot posledic delovanja človeka. Naše rešitve obnove in varovanja okolja, ki upoštevajo pomen, zgradbo in delovanje ekosistemov imenujemo ekoremediacije (ERM).

S svojimi izdelki in storitvami smo prisotni tako doma kot v tujini. Z raziskovalnim delom in izkušnjami zaposlenih sodelujemo s številnimi organizacijami in izobraževalnimi ustanovami v Sloveniji in Evropi. ERM kot način varovanja okolja so vgrajene v izobraževalne procese srednjih šol in univerz v Sloveniji in državah JV Evrope.

Naša vizija in poslanstvo

V LIMNOS-u smo predani razvijanju rešitev za obnovo in zaščito okolja z ekoremediacijami. Prizadevamo si postati ključen akter pri promociji, razvoju in izgradnji ekoremediacijskih rešitev kot celovitega sistema zaščite okolja v Sloveniji, državah Zahodnega Balkana in širše. Zastavljene cilje bomo dosegli z usmeritvijo k povezovanju mednarodnih partnerjev in razvojem inovativnih rešitev.

Naše dejavnosti

Rastlinske čistilne naprave

Učinkovito odstranjevanje onesnaževal iz vode s pomočjo fizikalnih in kemijskih procesov, mikrobnega delovanja in rastlinskega privzema.

Obdelava blata iz čistilnih naprav

Limnosolids je pasivna tehnologija trstičnih gred, ki s pomočjo naravnih procesov omogoča dehidracijo, mineralizacijo in stabilizacijo blata iz čistilnih naprav.

Sonaravna sanacija deponij

Sonaravna sanacija odlagališč komunalnih odpadkov je v praksi preizkušena, inovativna in v skladu z zakonodajo dovoljena sanirna metoda.

Zaščita vodnih teles

Upravljanje vodnih virov je potrebno prilagoditi naravnemu ravnovesju vodnih ekosistemov, saj so možnosti njihove rabe tesno povezane s kakovostjo vode.

Okoljsko izobraževanje

V podjetju LIMNOS se zavedamo, da je izobraževanje javnosti o pomenu varovanja okolja in ohranjanja narave izjemnega pomena.

Ostale okoljske storitve

Cilj našega dela v procesih celostnega upravljanja z okoljem je zato uvajanje metod za pospeševanje trajnostnega razvoja ter uporabo sonaravnih rešitev.

Ekipa

prof. dr. Danijel Vrhovšek

prof. dr. Danijel Vrhovšek

Prokurist, Strateški razvoj

M +386 41 675 066
Marjana Vrhovšek, univ. dipl. biol.

Marjana Vrhovšek, univ. dipl. biol.

Prokurist

M +386 41 386 455
mag. Alenka Mubi Zalaznik, mag. politologije

mag. Alenka Mubi Zalaznik, mag. politologije

Projektno vodenje

M +386 41 845 654
Martin Vrhovšek, univ. dipl. biol.

Martin Vrhovšek, univ. dipl. biol.

Direktor

M +386 41 325 227
Urša Brodnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Urša Brodnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Projektant

M +386 31 777 800
Anja Pugelj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Anja Pugelj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Projektant

M +386 51 222 528
Miran Renčelj, univ. dipl. biol.

Miran Renčelj, univ. dipl. biol.

Razvojnik

M +386 40 883 772

Nagrade in priznanja

Strategija ekoremediacij v Črni gori
Strategija ekoremediacij v Črni gori
Vlada Črne gore je prepoznala strateško pomembnost reševanja okoljskih problemov z uporabo ekološko in ekonomsko sprejemljivih ekoremediacijskih tehnologij. Dne 18.4.2014, je zato vlada Črne gore sprejela Strategijo ekoremediacij Črne gore in Akcijski načrt za obdobje 2014–2020. Ekoremediacije tako postajajo prepoznavnavna strategija držav v razvoju.
Vključevanje ekoremediacij v strateške razvojne programe Slovenije
Vključevanje ekoremediacij v strateške razvojne programe Slovenije
Dne 24.02.2006 je takratni minister za okolje in prostor, Janez Podobnik, dr. med., na sestanku podpisal zapisnik, da se ekoremediacije vključijo kot standard v vse dokumente, ki obravnavajo okolje. Sklep je bil rezultat dolgoletnega dela in truda za vključitev ekoremediacij v strateške razvojne programe Slovenije.
Priznanje »Zlati javor« za najboljši ekološki projekt v Bosni in Hercegovini
Priznanje »Zlati javor« za najboljši ekološki projekt v Bosni in Hercegovini
Projekt »Ekoremediacije za zaščito okolja in razvoj Unsko-sanskega kantona«, ki smo ga uspešno zaključili konec leta 2015, je bil izbran za najboljši ekološki projekt v Bosni in Hercegovini.
National Energy Globe Award 2008
National Energy Globe Award 2008
Sustainable rehabilitation of the landfill site
European Regional Champions Award 2008
European Regional Champions Award 2008
Centre of Excellence for Environmental Technologies
Sejemsko priznanje MOS 2005
Sejemsko priznanje MOS 2005
Mestni svet Mestne občine Celje za RČN
The Eureka Lillehammer Award 2001
The Eureka Lillehammer Award 2001
Prva nagrada za EUREKA projekt
Priznanje za okoljsko tehnologijo 2001
Priznanje za okoljsko tehnologijo 2001
Ekološki razvojni sklad in revija Gospodarski vestnik
Ekološki dosežek leta 1995
Ekološki izdelek leta 1995
Revija Gospodarski vestnik in Celjski sejem
Sejemsko priznanje MOS 2005
SPIM 1993
Srebrno priznanje za inovacijo
Priznane Zveza inovatorjev Slovenije 1993
Priznanje ZI 1993
Zveza inovatorjev Slovenije

Registracije znamk in patentov

i

LIMNOWET®

Registrska številka:
201170166
i

LIMNOTOP®

Registrska številka:
201170260
i

LIMNOSOLIDS®

Registrska številka:
201770717
i

Biološka čistilna naprava (2012)

Patent številka:
P-2012001520
i

Biološka čistilna naprava (1997)

Patent številka:
9500262
i

Ureditev čiščenja izcednega vodnega tokokroga pri saniranju deponij komunalnih odpadkov (1998)

Patent številka:
9700036
i

Isprava o Konsenzualnom patentu

Konsenzualni patent:
PK 980393 (Zagreb)