V podjetju Limnos d.o.o. se ukvarjamo z raziskavami, razvojem in uporabo naravnih ekosistemov za zaščito in obnovo okolja. Vsakemu okoljskemu problemu pristopimo individualno in celostno, zato naše ekoremediacijske rešitve odlikuje trajnostni karakter ter ekološka in ekonomska upravičenost.

okoljske storitve

okoljske storitve

Prijava projektov na razpise
  nacionalni in mednarodni projekti,
  raziskovalni in razvojni projekti,
  transnacionalna sodelovanja,
  Horizon 2020, LIFE, EUREKA, itd.

Strategija zaščite in upravljanja
  okolja na nivoju regije, države ali občine s pomočjo ekoremediacij,
  varovanih območij (NATURA 2000).

Narava in biodiverziteta
  zaščita in obnova ogroženih habitatov, ekosistemov in organizmov,
  projektiranje nadomestnih habitatov.

Pitna voda
  zaščita pitnih virov.

Urbano okolje
  zelena infrastruktura.

Ostale okoljske tematike
  zmanjšanje onesnaženosti iz kmetijstva,
  odpravljanje posledic industrije,
  trajnostni turizem.

Tla
  so-naravni protierozijski ukrepi,
  obnova degradiranih območij,
  fitoremediacije.


Ekosistemske rešitve
Trajnostni razvoj

Ekoremediacije spodbujajo koncept trajnostnega razvoja.

Večnamenske rešitve

Ekoremediacijske ukrepe odlikuje večnamenski karakter.

Ekološka odličnost

Ekoremediacije so podpora ekosistemskim storitvam.

Ekonomska upravičenost

Ekoremediacijske rešitve so prepoznane kot ugodne in ekološko sprejemljive.