Ostale okoljske storitve

V podjetju Limnos d.o.o. se ukvarjamo z raziskavami, razvojem in uporabo naravnih ekosistemov za zaščito in obnovo okolja. Vsakemu okoljskemu problemu pristopimo individualno in celostno, zato naše ekoremediacijske rešitve odlikuje trajnostni karakter ter ekološka in ekonomska upravičenost.
prof. dr. Danijel Vrhovšek
okoljsko izobraževanje skupina

Prijava projektov na razpise

 • nacionalni in mednarodni projekti,
 • raziskovalni in razvojni projekti,
 • transnacionalna sodelovanja,
 • Horizon 2020, LIFE, EUREKA, itd.

Strategija zaščite in upravljanja

 • okolja na nivoju regije, države ali občine s pomočjo ekoremediacij,
 • varovanih območij (NATURA 2000).

Narava in biodiverziteta

 • zaščita in obnova ogroženih habitatov, ekosistemov in organizmov,
 • projektiranje nadomestnih habitatov.

Pitna voda

 • zaščita pitnih virov.

Urbano okolje

 • zelena infrastruktura.

Ostale okoljske tematike

 • zmanjšanje onesnaženosti iz kmetijstva,
 • odpravljanje posledic industrije,
 • trajnostni turizem.

Tla

 • so-naravni protierozijski ukrepi,
 • obnova degradiranih območij,
 • fitoremediacije.
Ekosistemske rešitve

Trajnostni razvoj

Ekoremediacije spodbujajo koncept trajnostnega razvoja.

Večnamenske rešitve

Ekoremediacijske ukrepe odlikuje večnamenski karakter.

Ekološka odličnost

Ekoremediacije so podpora ekosistemskim storitvam.

Ekonomska upravičenost

Ekoremediacijske rešitve so prepoznane kot ugodne in ekološko sprejemljive.