Referenčni projekti

Strategija ekoremediacij v Črni gori

Ostale okoljske storitve
Leto projekta: 2013
Študija Strategija ekoremediacij v Črni gori, skupaj z Akcijskim planom za obdobje 2014–2020, analizira stanje okolja, identificira onesnažene in degradirane lokacije (hot spots) ter predlaga najbolj primerne rešitve sanacije. Vse rešitve so v skladu z obstoječimi strategijama in so usmerjene k uporabi ekoremediacijskih tehnologij. Le te namreč odlikuje trajnostni karakter ter ekološka in ekonomska upravičenost. Skozi študijo se je dokazalo, da bo implementacija ekoremediacijskih ukrepov ne samo znatno izboljšala stanje okolja, ampak tudi dvignila kakovost življenja in lokalno ekonomijo.
Strategija ekoremediacij v Črni gori

V sklopu študije je bilo izdelanih 18 ekoremediacijskih rešitev ter na konkretnih primerih pokazano, na kakšen način je možno implementirati ekoremediacije v Črni gori. Vlada Črne gore je študijo podprla ter jo leta 2014 sprejela kot svojo strategijo.