Limnos v Severni Makedoniji

Limnos je v sklopu Javnega poziva za sofinanciranje tržnih raziskav, ki ga uresničuje Javna agencija SPIRT Slovenija, pridobil sofinanciranje za izdelavo tržne raziskave za nastop na makedonskem trgu. Vrednost sofinanciranja znaša 4.500,00 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega Sklada za regionalni razvoj.

Martin Vrhovšek Novice

Novičnik Start Circles

LIMNOS kot sodelujoči partner v projektu Start Circles (Supporting TrAnsition from lineaR To CIRCuLar valuE chainS) obvešča, da je na voljo prvi novičnik projekta. V njem med drugim najavljamo mednarodno delavnico na temo krepitve lokalnih skupnosti z umeščanjem naravnih rešitev, ki celostno podpirajo upravljanje z vodami (zlasti odpadne vode, padavinske vode v urbanih okoljih) in …

Martin Vrhovšek Novice

Projekt TOXICROP

TOXICROP je evropski projekt, ki si s pomočjo izmenjave znanja zaposlenih na različnih področjih raziskav in inovacij prizadeva, da na zemljevidu predstavi območja tveganj za nastanek cianotoksinov, ki so prisotni predvsem v kmetijstvu. Zmanjšalo bi se cianotoksine v pridelkih ter bioakumulacijo pri pridelkih in živilih, povezanih z uporabo evtrofnih voda pri namakanju pridelkov. Razvilo se …

Martin Vrhovšek Novice

Projekt Framwat

V okviru mednarodnega projekta Framwat, kjer LIMNOS sodeluje kot partner, smo v Ljubljani v novembru organizirali srečanje vseh partnerjev iz 6 držav. Skupaj s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo (UL) smo izpeljali terenski ogled porečja Kamniške Bistrice. Namen partnerskega sestanka je bil tudi testiranje aplikacije FroGIS, ki nastaja v okviru projekta in je namenjena identifikaciji …

Martin Vrhovšek Novice

Limnos sodeluje v Partnerstvu za učinkovitejši nastop na tujih trgih

Limnos z letošnjim letom vstopa v strateško partnerstvo za širitev poslovanja na Ukrajinski trg. Projekt partnerstva je del operacije, ki je bila uspešna pri kandidiranju na Javni razpis za »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018-2019«, ki ga je v 2018 razpisala javna agencija SPIRIT Slovenija. Projekt bo potekal do oktobra 2019. Od …

Martin Vrhovšek Novice

Mednarodna nagrada projektu ANS – 2. mesto na IWA konferenci v Valencii

Na 16. mednarodni konferenci IWA International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, ki je oktobra 2018 potekala v Valencii (Španija), se je dr. Gregor Plestenjak (LIMNOS) predstavil s poster prispevkom s področja uporabe pasivne aeracije za pospeševanje mineralizacije in obdelave komunalnega blata na trstičnih gredah. Predstavitev je v konkurenci 70 plakatov prejela 2. …

Martin Vrhovšek Novice

Projekt Start Circles (Supporting TrAnsition from lineaR To CIRCuLar valuE chainS)

Na LIMNOSU smo pričeli s sodelovanjem v novem projeku Start Circles (Supporting TrAnsition from lineaR To CIRCuLar valuE chainS), ki poteka v okviru programa sodelovanja Interreg Slovenija – Avstrija. Sodeluje 7 partnerjev iz obeh držav, ki bodo skupaj oblikovali čezmejne inovacijske mreže in verige vrednosti, ki spodbujajo prehod malih in srednjih podjetij v krožno gospodarstvo. …

Martin Vrhovšek Novice

V okviru projekta FramWat se je odvil 1. strokovni posvet v Sloveniji

Prvi nacionalni dogodek v okviru projekta FramWat v Sloveniji je potekal 10. maja 2018. Organizatorji iz podjetja Limnos d.o.o. in Univerze v Ljubljani (FGG) so več kot 20 udeležencem iz akademskih krogov, ministrstev, občin, nevladnih organizacij itd. predstavili glavne dejavnosti in izsledke projekta ter obrazložili pilotne akcije, ki bodo potekale na izbranem pilotnem porečju Kamniške …

Martin Vrhovšek Novice

LIMNOS uspešno izvaja raziskovalni projekt

LIMNOS je v 2017 uspešno kandidiral na razpisu Javne agencije Spirit –  Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij. S projektom ANS (Aeriran Naravni Sistem) smo pričeli junija 2017 in po prvem letu izvajanja projekta z veseljem opažamo, da vzpostavljeni sistem deluje. V projektu proučujemo vpliv različnih tipov aeracije na biofizikalne procese, ki se odvijajo v …

Martin Vrhovšek Novice