Referenčni projekti

Ekoremediacije za zaščito in razvoj Unsko-sanskega kantona

Ostale okoljske storitve
Trajanje projekta: 12/2013–12/2014
Vlada Unsko-sanskega kantona je prepoznala pomembnost formuliranja ustrezne okoljske strategije. Cilj projekta je bil izboljšanje stanja okolja in ustvarjanje pogojev za ohranjanje in zaščito narave z uporabo zelenih tehnologij, poznanih pod imenom »ekoremediacije«. Implementacija ekoremediacijskih ukrepov bo tako v prihodnosti pripomogla k dolgotrajnemu ravnovesju ekologije, ekonomije in okolja.
Ekoremediacije za zaščito in razvoj Unsko-sanskega kantona

V sklopu projekta smo izvedli:

 • študijo stanja okolja,
 • predlog ekoremediacijskih ukrepov za zaščito in sanacijo okolja,
 • idejne rešitve za mesto Bihać in vse občine Unsko-sanskega kantona:
  • mesto Bihać: Zbiranje in obdelava blata iz čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda iz mesta Bihać,
  • občina Bosanska Krupa: Zbiranje in čiščenje odpadnih voda iz naselja Arapuša,
  • občina Bosanski Petrovac: Zbiranje in čiščenje odpadnih voda iz naselja Krnjeuša,
  • občina Bužim: Sanacija plazu Elkasova Rijeka,
  • občina Cazin: Zaščita vodnega vira Ljubijankići,
  • občina Ključ: Zbiranje in čiščenje odpadnih voda iz lokalne skupnosti Velagići (naselje Donji Vojići),
  • občina Sanski Most: Zaščita Sanskega Mosta pred poplavami,
  • občina Velika Kladuša: Sanacija nesanitarne deponije Radića Most.
 • učni objekt – rastlinsko čistilno napravo za čiščenje odpadnih voda – na območju Biotehnične fakultete v Bihaću,
 • uvedbo predmeta Ekoremediacije na drugi stopnji Zaščite okolja na Biotehnični fakulteti v Bihaću,
 • izobraževanje učiteljev o pomembnosti zaščite okolja in trajnostnega razvoja skozi šolanje,
 • dvig ozaveščenosti javnosti o pomenu zaščite okolja.

Več o projektu si lahko ogledate v video posnetku.