Slovenska rastlinska čistilna naprava Limnowet® – tradicija in kakovost

Limnowet® je rastlinska čistilna naprava (RČN) za čiščenje različnih tipov odpadnih voda, ki temelji na posnemanju samočistilne sposobnosti narave.

Rastlinske čistilne naprave so primerne za čiščenje odpadnih voda iz:

 • individualnih hiš,
 • skupkov hiš in manjših zaselkov,
 • celotnih naselij,
 • turističnih in ekoloških kmetij,
 • avtokampov,
 • prehrambeno-predelovalnih industrijskih obratov,
 • komunalnih in industrijskih odlagališč (izcedne vode),
 • netočkovnih virov (meteorne vode z urbanih površin in cestišč).
Rastlinska čistilna naprava Limnowet
Shema rastlinske čistilne naprave Limnowet

Brez elektrike

Deluje brez priklopa na električno omrežje in ne potrebuje strojnih komponent.

Izjemno učinkovita

Iz vode očisti več kot 90 % vseh nečistoč. Nemoteno deluje tudi pozimi.

Nizki stroški

Izgradnja, obratovanje in vzdrževanje so cenovno ugodni. Ne potrebuje rednega servisiranja.

Olajšave in subvencije

Upravičeni ste do 90 % manjših okoljskih dajatev in nepovratnih občinskih sredstev.

Naše storitve so lahko celostne ali posamezne, po potrebi naročnika:

 • strategije in programi upravljanja z odpadnimi vodami v naseljih,
 • izdelava idejnih rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda za razpršene naselitve,
 • izdelava projektne dokumentacije za rastlinske čistilne naprave Limnowet®,
 • izgradnja rastlinske čistilne naprave Limnowet® na ključ,
 • nadzor nad gradnjo in optimizacija delovanja,
 • izobraževanje zaposlenega osebja,
 • izdelava obratovalnega poslovnika ter navodil za vzdrževanje.
Obiščite www.limnowet.si za hišne rastlinske čistilne naprave!

Razmišljate o rastlinski čistilni napravi?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vprašanja, če nas pokličete na številko (01) 505 74 72 ali izpolnete obrazec.