Referenčni projekti

Raka, Slovenija

Rastlinska čistilna naprava
Velikost: 400 PE
Projekti: 2021
Izgradnja: 2022

Gre za vertikalen tip RČN, sestavljen iz 4 med seboj povezanih gred. Pred gredami se nahajajo še ročne grobe in fine grablje, ki odstranjujejo odpadke, ki ne sodijo v kanalizacijo. Takoj za grabljami je 3 prekatni usedalnik, v katerem se zbira komunalno blato. Tega bodo upravljalci prečrpavali na 2 trstični gredi, kjer se bo blato po slojih počasi nalagalo.

Gre za celovit pristop, ki proces čiščenja odpadne vode spreminja v proces krožnega gospodarstva, saj bo blato po zapolnitvi gred mineralizirano do stopnje zemljine in s tem uporabno za namene izrabe hranil.

Cela postavitev je skladna z usmeritvami prehoda v brezogljično družbo, saj RČN za čiščenje vode  ne potrebuje električne opreme, kar občutno zmanjša stroške vzdrževanja celotnega sistema.

RČN je bila zasajena v začetku meseca septembra. Rastline se bodo začele razraščati spomladi 2023. Do takrat pa bodo mikroorganizmi pritrjeni na kamenčke učinkovito čistili odpadno vodo, tako kot se to odvija v vseh rastlinskih čistilnih napravah.

Kaštelir, Hrvaška