V medijih – videoposnetki in članki o naših projektih

Rastlinska čistilna naprava in trstična greda za sušenje in mineralizacijo mulja, Kaštelir 1.900 PE (Hrvaška)
Rastlinska čistilna naprava in trstične grede za sušenje in mineralizacijo mulja, Karbinci 1.100 PE (Severna Makedonija)
Izgradnja trstičnih gred za sušenje in mineralizacijo mulja, Mojkovac (Črna gora)
Rastlinska čistilna naprava in grede za mineralizacijo mulja, Kaštelir (Hrvaška)
O ekoremediacijah in rastlinskih čistilnih napravah
Družina Mehak iz občine Škocjan in njihove izkušnje z rastlinsko čistilno napravo (prva RČN na območju Novomeške komunale)
O rastlinski čistilni napravi in plavajočih čistilnih otokih, kmetijska šola Grm Novo mesto (14:40–15:50)
Naravni ukrepi zadrževanja vode (poplave, suše)
Izboljšanje kakovosti vode v akumulaciji Modrac z ekoremediacijami (o projektu in rastlinski čistilni napravi izgrajeni v sklopu projekta)
Rastlinska čistilna naprava v Kozjanskem parku
Rastlinska čistilna naprava na Lisci
Ekoremediacije v Unsko-Sanskem kantonu

Članki

Povezave na objavljene članke, ki govorijo o rastlinskih čistilnih napravah LIMNOWET in drugih storitvah LIMNOS