Referenčni projekti

Mojkovac, Črna gora

Obdelava blata
Velikost: 5.000 PE
Projekti: 2014
Izgradnja: 2015–2016
Trstične grede za občino predstavljajo opcijo, ki znatno zmanjša stroške za obdelavo odvečnega blata. Za svoj pogon potrebujejo elektriko saj so črpalke tiste ki dozirajo blato na trstične grede. S to rešitvijo se bo odvečno blato na trstične grede lahko doziralo vsaj 10 let oziroma do predvidene višine. Po končanem doziranju je material lahko uporaben v kmetijstvu kot gnojilo ali pa se ga uporabi za ozelenjevanje.