Referenčni projekti

Šavnik, Črna gora

Rastlinska čistilna naprava
Velikost: 500 PE
Projekti: 2015
Izgradnja: 2016
Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je zgrajena za naselje Šavnik v občini Šavnik v Črni gori. Sestavljena je iz 4 polj s skupno površino 1.240 m². Za samo delovanje so potrebne črpalke, ki dovajajo vodo na prvi dve polji. Posebnost rastlinske čistilne naprave je tudi dodaten kanal, ki bo skrbel za terciarno čiščenje prečiščene odpadne vode, pred izpustom v vodno telo.