Referenčni projekti

Bušinja vas, Slovenija

Rastlinska čistilna naprava
Velikost: 250 PE
Projekti: 2012
Izgradnja: 2014
Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je zgrajena za naselje Bušinja vas, skupaj z industrijsko enoto TPV v občini Metlika. Sestavljena je iz 2 polj s skupno površino 650 m². Za svoje delovanje ne potrebuje nikakršne strojne opreme.