Referenčni projekti

Varovanje vodnih virov z uporabo zelenih in trajnostnih tehnologij v Indiji

Rastlinska čistilna naprava
Trajanje projekta: 2012–2016
Projekt je bil financiran s strani sedmega okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj. Združil je 10 partnerjev iz Evrope in 11 partnerjev iz Indije, med njimi tudi naše podjetje Limnos d.o.o. Cilj projekta je bil izboljšati ponovno uporabo vode in sanitarno stanje regij v razvoju v Indiji. V projektu se je demonstrirala uporaba tehnologij, ki so ekonomsko sprejemljive, enostavne, trajnostne ter temeljijo na bioloških in naravnih procesih. Prav tako je projekt stremel k uporabi metodologij brez iztoka (»zero discharge methodology«).
Varovanje vodnih virov z uporabo zelenih in trajnostnih tehnologij v Indiji

Podjetje Limnos d.o.o. je sprojektiralo in zgradilo rastlinsko čistilno napravo za prikaz čiščenja odpadnih voda iz univerzitetnega kampusa, ki se nahaja na obrobju mesta Aligarh, v Indiji. S pilotno napravo se je testiralo višino obremenitev, ki jih sistem lahko še prenese, hkrati pa dosega mejne vrednosti na iztoku.

Izbran tip pilotne rastlinske čistilne naprave je hibridni sistem, saj je sestavljen iz dveh priznanih tehnologij čiščenja odpadnih voda. Sistem združuje tako imenovani »francoski sistem« in »vertikalni sistem«. Surovo odpadno vodo prvo direktno dovajamo na »francoski sistem«, kjer prihaja do mineralizacije blata in primarnega oz. mehansko čiščenje odpadne vode, od tam naprej pa odpadno vodo prečrpavamo v polja z vertikalnim tokom vode. Na koncu sistema prečiščeno vodo zbiramo v ribniku.

Več o projektu si lahko preberete na www.swingsproject.com.