Referenčni projekti

Bazga, Slovenija

Rastlinska čistilna naprava
Velikost: 500 PE
Projekti: 2003
Izgradnja: 2005
Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je zgrajena za skupino naselij: Pijavice, Gabrijele, Spodnje in Zgornje Mladetiče v občini Sevnica. Sestavljena je iz 3 polj s skupno površino 1.250 m². Za svoje delovanje ne potrebuje nikakršne strojne opreme, zato so stroški obratovanja in delovanja izredno nizki. Poleg RČN je zgrajena tudi trstična greda za mineralizacijo mulja iz Imhoff usedalnika.