Gramozna jama Kamešnica

RPO

V del gramozne jame, ki bo namenjen ekoremediacijskim ukrepom smo namestili večje število rastlinskih plavajočih otokov (skupna velikost 100 m²). S svojim koreninskim prepletom, ki sega tudi do 50 cm v globino vode, tvori habitat za vodne živali. Plavajoči, zeleni del otoka, je namenjen gnezdenju ptic in tvori estetski videz samega vodnega telesa.

Z ureditvijo otokov povečamo delež brežin, to je mest, ki so biološko najbolj aktivna.

Skills

Posted on

05/10/2022