Referenčni projekti

Zadrževalnik meteorne vode Komenda

 

Zaščita vodnih teles
Trajanje projekta: 2022 –

Cilj projekta je sonaravna ureditev zadrževalnika za meteorne vode, z rekonstrukcijo zadrževalnika v grajeni ekosistem, ki bo zavaroval habitat Nature 2000, kamor izteka voda iz zadrževalnika meteornih voda. Vzpostavili bomo sožitje mikroorganizmov in makrofitov za čiščenje zadrževane vode in ocenili možnost njene ponovne uporabe.

Ekoremediacijski ukrepi za gramozno jamo Kamešnica
Ekoremediacijski ukrepi za gramozno jamo Kamešnica