Referenčni projekti

Zadrževalnik meteorne vode Voklo

Zaščita vodnih teles
Trajanje projekta: 2021

Predmet in cilj projekta je izdelava idejne rešitve (IR), ki bo osnova za projektiranje in umestitev zadrževalnika meteornih voda, ki bo nadomestil dosedanji zbiralnik fekalne kanalizacije. Gre za primer sanacije in umestitev večnamenskega zadrževalnika sredi kmetijske krajine, ki bo služil tako krajinski obogatitvi, vzpostavitvi habitata in bo imel potencial uporabe vode.