Referenčni projekti

Ekoremediacijski ukrepi za gramozno jamo Kamešnica

Zaščita vodnih teles
Trajanje projekta: 2020–2021

Predlogi ERM ukrepov za izboljšanje stanja kakovosti vode. Predlagani ukrepi so: plavajoči otoki, zaščita brežine z vrbovim popletom in manjše mokrišče na občasnem dotoku v akumulacijo.

Posebnost ureditve so plavajoči otoki, ki so namenjeni čiščenju vode in oživljanju vodnih teles, saj ustvarijo habitat različnim organizmom.

Njihov učinek je še posebej koristen in velik, kjer je voda preobremenjena (onesnažena) ter na degradiranih oz. osiromašenih vodnih telesih, ki so strukturno revna, enolična, rastlin pa je malo. To so npr. zadrževalniki, vode z velikim in pogostim nihanjem gladine, vode s strmimi ali betoniranimi brežinami (kanali), izpusti iz čistilnih naprav…

Ekoremediacijski ukrepi za gramozno jamo Kamešnica
Ekoremediacijski ukrepi za gramozno jamo Kamešnica
Ekoremediacijski ukrepi za gramozno jamo Kamešnica