Ekoremediacijski ukrepi za gramozno jamo Kamešnica

Zaščita vodnih teles
Trajanje projekta: 2020-2021

Predlogi ERM ukrepov za izboljšanje stanja kakovosti vode. Predlagani ukrepi so: plavajoči otoki, zaščita brežine z vrbovim popletom in manjše mokrišče na občasnem dotoku v akumulacijo.