Referenčni projekti

Karbinci, Severna Makedonija

Rastlinska čistilna naprava
Velikost: 1.100 PE
Projekti: 2016
Izgradnja: 2017
Poskusno obdobje: 2019
Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je zgrajena za čiščenje odpadnih voda iz naselja Karbinci v Severni Makedoniji. Projekt je financiran s strani Švicarske razvojne pomoči. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je sestavljena iz 4 polj s skupno površino 2.750 m². Zaradi terena, ki je povsem raven, je vodo potrebno črpati iz črpališča v tro-prekatni usedalnik. Od tu dalje voda gravitacijsko teče čez vsa 4 polja, do iztoka v reko Bregalnico. Ob sami RČN so zgrajena tudi 4 polja za mineralizacijo mulja, kateri se bo periodično prečrpaval iz usedalnika in odlagal na polja. V 2019 zaključujemo poskusno obratovanje, ki je potrdilo učinkovitost naprave in smiselnost izbire tehnologije.