Referenčni projekti

Mrkopalj, Hrvaška

Obdelava blata
Velikost: 1.400 PE
Projekti: 2017
Izgradnja: 2017–2018
V sklopu istega projekta, kjer se je zgradila čistilna naprava in trstične grede za Ravno Goro, se je na enak način komunalno opremilo tudi naselje Mrkopalj in Sunger. Tudi tukaj so se zgradile trstične grede Limnosolids®, zasadnja pa je bila narejena istočasno kot trstične grede Limnosolids® v naselju Ravna Gora. Ko bo čistilna naprava prešla v obratovanje bodo kmalu zatem sledila prva polivanja blata po gredah.