Izboljšanje ekološkega stanja blejskega jezera

Izboljšanje ekološkega stanja blejskega jezera

Referenčni projekti Izboljšanje ekološkega stanja blejskega jezera Zaščita vodnih telesTrajanje projekta: 2021 Za Občino Bled smo izdelali oceno vplivov morebitnih novih posegov na jezeru na njegovo ekološko stanje. Upoštevali smo trenutno ekološko stanje, raziskali...
ERM zaščita Dojranskega jezera (Severna Makedonija)

ERM zaščita Dojranskega jezera (Severna Makedonija)

Referenčni projekti ERM zaščita Dojranskega jezera (Severna Makedonija)   Zaščita vodnih telesTrajanje projekta: 2020 – 2021 Jezero Dojran je eno od treh velikih jezer Severne Makedonije in se že leta spopada s težavami evtrofikacije. Za občino Dojran, ki jezero...
Grajeni ekosistem Jablje

Grajeni ekosistem Jablje

Referenčni projekti Grajeni sistem Jablje Zaščita vodnih telesTrajanje projekta: 2021 – Namen projekta je zmanjševanje onesnaževanja iz kmetijskega dvorišča na površinske vode (osuševalni kanal). Na podlagi dosedanjih meritev je razvidno, da imajo vzpostavljeni...
Zadrževalnik meteorne vode Komenda

Zadrževalnik meteorne vode Komenda

Referenčni projekti Zadrževalnik meteorne vode Komenda   Zaščita vodnih telesTrajanje projekta: 2022 – Cilj projekta je sonaravna ureditev zadrževalnika za meteorne vode, z rekonstrukcijo zadrževalnika v grajeni ekosistem, ki bo zavaroval habitat Nature 2000,...
Zadrževalnik meteorne vode Voklo

Zadrževalnik meteorne vode Voklo

Referenčni projekti Zadrževalnik meteorne vode Voklo Zaščita vodnih telesTrajanje projekta: 2021 Predmet in cilj projekta je izdelava idejne rešitve (IR), ki bo osnova za projektiranje in umestitev zadrževalnika meteornih voda, ki bo nadomestil dosedanji zbiralnik...