Referenčni projekti

ERM zaščita Dojranskega jezera (Severna Makedonija)

 

Zaščita vodnih teles
Trajanje projekta: 2020 – 2021

Jezero Dojran je eno od treh velikih jezer Severne Makedonije in se že leta spopada s težavami evtrofikacije. Za občino Dojran, ki jezero upravlja, smo pripravili Načrt revitalizacije obale jezera z uporabo sonaravnih rešitev za izboljšano zaščito pred onesnaževanjem s kopnega.

Priporočeni ukrepi naslavljajo:

  • rastlinske čistilne naprave različnih tipov za čiščenje odpadnih voda pred vnosom v jezero,
  • plavajoče otoke za bogatenje habitatov in odvzem hranil,
  • zasadnjo trstičevja za bogatenje habitatov in odvzem hranil,
  • revitalizacijo vtočnih kanalov in pritokov za preprečevanje vnosa hranil v jezero,
  • puferske cone različnih izvedb za preprečevanje vnosa hranil v jezero in druge.
Ekoremediacijski ukrepi za gramozno jamo Kamešnica
Ekoremediacijski ukrepi za gramozno jamo Kamešnica
Ekoremediacijski ukrepi za gramozno jamo Kamešnica