Ekoremediacijski ukrepi za gramozno jamo Kamešnica

Ekoremediacijski ukrepi za gramozno jamo Kamešnica

Referenčni projekti Ekoremediacijski ukrepi za gramozno jamo Kamešnica Zaščita vodnih teles Trajanje projekta: 2020–2021 Predlogi ERM ukrepov za izboljšanje stanja kakovosti vode. Predlagani ukrepi so: plavajoči otoki, zaščita brežine z vrbovim popletom in manjše...
Ekoremediacijski ukrepi za ribnik Vrbje

Ekoremediacijski ukrepi za ribnik Vrbje

Referenčni projekti Ekoremediacijski ukrepi za ribnik Vrbje Zaščita vodnih teles Trajanje projekta: 2017 Predmet in cilj projekta je izdelava idejne rešitve (IR), ki bo osnova za projektiranje in izgradnjo novih vodnih habitatov na območju med Info centrom pri ribniku...