Referenčni projekti

Ekoremediacijski ukrepi za ribnik Vrbje

Zaščita vodnih teles
Trajanje projekta: 2017
Predmet in cilj projekta je izdelava idejne rešitve (IR), ki bo osnova za projektiranje in izgradnjo novih vodnih habitatov na območju med Info centrom pri ribniku Vrbje in predvidenim območjem Ekokampa severno od Struge. Planirana je ureditev novih vodnih habitatov v bližini ribnika, ki se jih bo uredilo v učno izobraževalni objekt, ki bo obenem imel habitatno in ekosistemsko funkcijo.