Referenčni projekti

Izboljšanje ekološkega stanja blejskega jezera

Zaščita vodnih teles
Trajanje projekta: 2021

Za Občino Bled smo izdelali oceno vplivov morebitnih novih posegov na jezeru na njegovo ekološko stanje. Upoštevali smo trenutno ekološko stanje, raziskali hidromorfološke obremenitve in podali omilitvene ukrepe, ki so ključnega pomena za ohranjanje oziroma izboljšanje ekološkega stanja blejskega jezera. Med številnimi priporočili še zlasti izpostavljamo okrepitev makrofitnih združb na jezeru.

Ekoremediacijski ukrepi za gramozno jamo Kamešnica
Ekoremediacijski ukrepi za gramozno jamo Kamešnica
Ekoremediacijski ukrepi za gramozno jamo Kamešnica