Predstavljeno spletno orodje za načrtovanje komunalne infrastrukture za porečje Drina

Limnos je v partnerstvu z Inštitutom za vodarstvo izvedel spletno usposabljanje za uporabo orodja za načrtovanje komunalne infrastrukture v porečju Drina. Gre za države uporabnice: Albanija, Kosovo, Severna Makedonija in Črna Gora, ki bodo s prihodnjimi investicijami v odvajanje in čiščenje odpadne vode prispevale k dvigu kvalitete vode v porečju reke Drin. Orodje je na …

Martin Vrhovšek Novice

EIP projekt GREKO predstavljen kmetijskim svetovalcem v Sloveniji

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarsko in prehrano RS ter Kmetijska zbornica sta tudi letos pripravili posvet za kmetijske svetovalce in dogodek Evropskega partnrstva za inovacije (EIP). Slednji je potekal 10. novembra 2020, na njem je LIMNOS predstavil napredek na projektu Greko. Več o projektu na naših spletnih straneh Na povezavi so na voljo vse predstavitve projektov …

Martin Vrhovšek Novice

Limnos na strokovnem posvetu o komunalnih čistilnih napravah do 2.000 PE

Strokovni posvet je bil organiziran 11. 9. 2020 na pobudo Gospodarske zbornice, MOP ter ARSO. Predstavili smo rastlinske čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda in trstične grede za obdelavo komunalnega blata. Poleg predstavitve aktualne problematike in tehnoloških rešitev, so bili poglavitni sklepi posveta: · Strokovna javnost ne priporoča podaljšanja prehodnih rokov (2021 oz. 2023) za …

Martin Vrhovšek Novice

Zaključek projekta FramWat

Zaključna konferenca projekta FramWat (framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention measures) je potekala na spletni platformi join.me dne 09. 06. 2020. Podjetje Limnos je predstavilo razvito Metodologijo za oceno stroškov malih zadrževalnih ukrepov na nivoju porečja. Do vseh predstavitev lahko dostopate tukaj. S tem dogodkom se je zaključilo …

Martin Vrhovšek Novice

Zasadnja rastlinske čistilne naprave Gruda 1.000 PE

V mesecu juniju je podjetje LIMNOS d.o.o. v sodelovanju s podjetjem Vodoprivreda Split d.d. uspešno izvedlo zasadnjo rastlinske čistilne naprave Gruda (občina Konavle) za 1.000 PE. Zasajenih je bilo 15.000 kom rizomov v gredo RČN. V 14 dnevih od zasadnje so se rastline že aklimatizirale in v večini odgnale zeleni del. Povezava do članke, ki …

Martin Vrhovšek Novice

Izzivi čiščenja odpadne vode v Podonavju

Strokovnjaki Limnosa smo sodelovali pri pripravi študije Evropske Komisije na temo priložnosti in izzivi čiščenja odpadnih voda v Podonavski regiji. Predstavili in ovrednotili smo možnosti izvedbe naravnih rešitev čiščenja v različnih državah Zahodnega Balkana, zlasti v Črni Gori, Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem. Vse imenovane države so s tehnologijami rastlinskih čistilnih naprav in trstičnih …

Martin Vrhovšek Novice

FRAMWAT zaključna konferenca

Vabimo k udeležbi na online konferenco o naravnih ukrepih za zadrževanje vode »Small retention – big deal«. Potekala bo 9.6.2020 od 9.00 do 13.00 na spletni platformi join.me/kotivizig. Vabljeni, da se registrirate in spremljate predstavitev orodij za načrtovanje malih ukrepov za zadrževanje vode v naravi, s predstavitvijo načrtov za 6 porečij v Srednji Evropi, vključno …

Martin Vrhovšek Novice

Start Circles poziv za podjetja

V projektu Start Circles (OP Slovenija – Avstrija) imajo slovenska mala in srednja podjetja možnost izkoristiti mrežo partnerskih organizacij za podporo in mentorstvo svojim prizadevanjem na poti h krožnemu gospodarstvu. Več o pozivu in sodelovanju najdete v 3.novičniku projekta ali našem LinkedIn profilu. Newsletter 3 Linkedin

Martin Vrhovšek Novice