Limnos na strokovnem posvetu o komunalnih čistilnih napravah do 2.000 PE

Strokovni posvet je bil organiziran 11. 9. 2020 na pobudo Gospodarske zbornice, MOP ter ARSO. Predstavili smo rastlinske čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda in trstične grede za obdelavo komunalnega blata. Poleg predstavitve aktualne problematike in tehnoloških rešitev, so bili poglavitni sklepi posveta: · Strokovna javnost ne priporoča podaljšanja prehodnih rokov (2021 oz. 2023) za …

Martin Vrhovšek Novice

Zaključek projekta FramWat

Zaključna konferenca projekta FramWat (framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention measures) je potekala na spletni platformi join.me dne 09. 06. 2020. Podjetje Limnos je predstavilo razvito Metodologijo za oceno stroškov malih zadrževalnih ukrepov na nivoju porečja. Do vseh predstavitev lahko dostopate tukaj. S tem dogodkom se je zaključilo …

Martin Vrhovšek Novice

Zasadnja rastlinske čistilne naprave Gruda 1.000 PE

V mesecu juniju je podjetje LIMNOS d.o.o. v sodelovanju s podjetjem Vodoprivreda Split d.d. uspešno izvedlo zasadnjo rastlinske čistilne naprave Gruda (občina Konavle) za 1.000 PE. Zasajenih je bilo 15.000 kom rizomov v gredo RČN. V 14 dnevih od zasadnje so se rastline že aklimatizirale in v večini odgnale zeleni del. Povezava do članke, ki …

Martin Vrhovšek Novice

Izzivi čiščenja odpadne vode v Podonavju

Strokovnjaki Limnosa smo sodelovali pri pripravi študije Evropske Komisije na temo priložnosti in izzivi čiščenja odpadnih voda v Podonavski regiji. Predstavili in ovrednotili smo možnosti izvedbe naravnih rešitev čiščenja v različnih državah Zahodnega Balkana, zlasti v Črni Gori, Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem. Vse imenovane države so s tehnologijami rastlinskih čistilnih naprav in trstičnih …

Martin Vrhovšek Novice

FRAMWAT zaključna konferenca

Vabimo k udeležbi na online konferenco o naravnih ukrepih za zadrževanje vode »Small retention – big deal«. Potekala bo 9.6.2020 od 9.00 do 13.00 na spletni platformi join.me/kotivizig. Vabljeni, da se registrirate in spremljate predstavitev orodij za načrtovanje malih ukrepov za zadrževanje vode v naravi, s predstavitvijo načrtov za 6 porečij v Srednji Evropi, vključno …

Martin Vrhovšek Novice

Start Circles poziv za podjetja

V projektu Start Circles (OP Slovenija – Avstrija) imajo slovenska mala in srednja podjetja možnost izkoristiti mrežo partnerskih organizacij za podporo in mentorstvo svojim prizadevanjem na poti h krožnemu gospodarstvu. Več o pozivu in sodelovanju najdete v 3.novičniku projekta ali našem LinkedIn profilu. Newsletter 3 Linkedin

Martin Vrhovšek Novice

Svetovni dan zemlje 2020

V dneh, ko smo doma, si bo odpočila tudi naša Zemlja. Zanimivo, kako aktualno globalno proizvodno zatišje kaže lepe rezultate! V Benetkah vidijo modrino svojega morja, Indijci od daleč lahko zaradi čistega ozračja občudujejo Himalajo. Kitajska je svoje izpuste v ozračje znižala za 18 %, Evropa kar za 40–60 %. A medtem ko z nestrpnostjo …

Martin Vrhovšek Novice

Svetovni dan voda 2020

Čeprav se vsi posvečamo izvajanju ukrepov proti virusu, je prav, da ne pozabimo na Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo 22.marca. Na Limnosu smo zavezani k čiščenju odpadnih voda ter k varovanju vodnih virov. V ta namen razvijamo nove produkte za zmanjševanje onesnaženj in varovanje ekosistemov. Prav letos bomo pričeli z razvojem in izgradnjo grajenih …

Martin Vrhovšek Novice

Projekt Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje

Januarja 2020 se je v Šetjurju prvič sestalo projektno partnerstvo projekta EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) “Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)”, ki se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje. …

Martin Vrhovšek Novice

Trstične grede LIMNOSOLIDS® za obdelavo in mineralizacijo mulja

Dandanes pereča tema je blato, ki se kopiči na čistilnih napravah za čiščenje odpadnih voda, komunalna podjetja pa ga ne morejo več izvažati v sežigalnico na Madžarsko. V reviji EOL smo že v letu 2016 na kratko predstavili zeleno rešitev (tehnologijo), za katero niti ni bilo toliko posluha. Sedaj ko podjetjem “teče” voda v grlo, …

Martin Vrhovšek Novice, Članki