LIMNOS v sodelovanju z GZS predstavil sonaravne načine obdelave blata

Strokovnjaki LIMNOS so 2.3.2021 sodelovali na webinarju v organizaciji GZS, namenjen upravljavcem čistilnih naprav in drugim javnostim, ki so naklonjene sonaravnim rešitvam. Na webinarju smo predstavili tehnologijo trstičnih gred, ki omogočajo dolgoročno in trajnostno skladiščenje blata z nizkimi stroški upravljanja in vzdrževanja. Ga. Anja Potokar je predstavila primer tovrstne investicije, povrnitev stroškov iz prihrankov ter …

Martin Vrhovšek Novice

Povezovanje podjetij in raziskovalcev je pot v krožno gospodarstvo

V sklopu projekta Start Circles je 3. Februarja 2021 potekala mednarodna virtualna konferenca, na kateri so bile predstavljene obstoječe R&R kompetence na področju krožnega gospodarstva s poudarkom na plastičnih in lesnih materialih na območju Slovenije in Avstrije. Predstavljeni so bili primeri dobrih praks inoviranja v slovenskih in avstrijskih podjetjih, kot rezultat sodelovanja z raziskovalnimi organizacijami. …

Martin Vrhovšek Novice

Limnos na mednarodnem dogodku ICPDR

V organizaciji Mednarodne komisije za varstvo reke Donave (ICPDR) in Svetovne banke je 19. in 20.1.2021 potekal spletni posvet o možnostih čiščenja odpadnih voda na podeželju. Limnos je predstavil slovenske primere dobre prakse na območju razpršene poselitve. Rastlinske čistilne naprave so bile med najbolje sprejetimi in primernimi tehnologijami za razpršeno poselitev, saj omogočajo nizke operativne …

Martin Vrhovšek Novice

Predstavljeno spletno orodje za načrtovanje komunalne infrastrukture za porečje Drina

Limnos je v partnerstvu z Inštitutom za vodarstvo izvedel spletno usposabljanje za uporabo orodja za načrtovanje komunalne infrastrukture v porečju Drina. Gre za države uporabnice: Albanija, Kosovo, Severna Makedonija in Črna Gora, ki bodo s prihodnjimi investicijami v odvajanje in čiščenje odpadne vode prispevale k dvigu kvalitete vode v porečju reke Drin. Orodje je na …

Martin Vrhovšek Novice

EIP projekt GREKO predstavljen kmetijskim svetovalcem v Sloveniji

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarsko in prehrano RS ter Kmetijska zbornica sta tudi letos pripravili posvet za kmetijske svetovalce in dogodek Evropskega partnrstva za inovacije (EIP). Slednji je potekal 10. novembra 2020, na njem je LIMNOS predstavil napredek na projektu Greko. Več o projektu na naših spletnih straneh Na povezavi so na voljo vse predstavitve projektov …

Martin Vrhovšek Novice

Limnos na strokovnem posvetu o komunalnih čistilnih napravah do 2.000 PE

Strokovni posvet je bil organiziran 11. 9. 2020 na pobudo Gospodarske zbornice, MOP ter ARSO. Predstavili smo rastlinske čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda in trstične grede za obdelavo komunalnega blata. Poleg predstavitve aktualne problematike in tehnoloških rešitev, so bili poglavitni sklepi posveta: · Strokovna javnost ne priporoča podaljšanja prehodnih rokov (2021 oz. 2023) za …

Martin Vrhovšek Novice

Zaključek projekta FramWat

Zaključna konferenca projekta FramWat (framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention measures) je potekala na spletni platformi join.me dne 09. 06. 2020. Podjetje Limnos je predstavilo razvito Metodologijo za oceno stroškov malih zadrževalnih ukrepov na nivoju porečja. Do vseh predstavitev lahko dostopate tukaj. S tem dogodkom se je zaključilo …

Martin Vrhovšek Novice

Zasadnja rastlinske čistilne naprave Gruda 1.000 PE

V mesecu juniju je podjetje LIMNOS d.o.o. v sodelovanju s podjetjem Vodoprivreda Split d.d. uspešno izvedlo zasadnjo rastlinske čistilne naprave Gruda (občina Konavle) za 1.000 PE. Zasajenih je bilo 15.000 kom rizomov v gredo RČN. V 14 dnevih od zasadnje so se rastline že aklimatizirale in v večini odgnale zeleni del. Povezava do članke, ki …

Martin Vrhovšek Novice