Rastlinska čistilna naprava LIMNOWET® Raka 400 PE

Rastlinska čistilna naprava LIMNOWET® Raka 400 PE

V upravljanje smo predali rastlinsko čistilno napravo (RČN) LIMNOWET® za naselje Raka, dimenzionirana za čiščenje odpadnih voda kapacitete 400 PE. Gre za vertikalen tip RČN, sestavljen iz 4 med seboj povezanih gred. Pred gredami se nahajajo še ročne grobe in fine...
Rastlinski plavajoči otoki

Rastlinski plavajoči otoki

Ob severno obalo Velenjskega jezera smo namestili dva rastlinska plavajoča otoka (vsak velikosti 50 m²). Rastlinski plavajoči otoki so umetni sistemi, kjer v plavajoče strukture sadimo rastline z močnim koreninskim sistemom in razrastjo. Z ureditvijo otokov povečamo...
Voda in sonaravne rešitve za Ugando

Voda in sonaravne rešitve za Ugando

V avgustu je inženir Limnosa obiskal Ugando, v okviru projekta pod vodstvom Foruma FER. Naš cilj je podpreti lokalno skupnost pri ponovni uporabi vode in zaščiti vodnih virov. Akvaponični sistem deluje dobro, lokalni sodelavci ga bodo po usmeritvah našega inženirja...
GREKO na sejmu AGRA 2022

GREKO na sejmu AGRA 2022

V sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije smo projekt Greko (Grajeni ekosistemi za zaščito površinskih voda) predstavili na sejmu AGRA. Na predstavitvi smo poudarili pomen grajenih ekosistemov za zaščito vodnih okolij in habitatov tudi za zavarovana...