Za boljše upravljanje z odpadki v Albaniji

Limnos sodeluje z nevladno organizacijo FER (Forum za enakopraven razvoj) pri vzpostavitvi okoljskega dialoga v različnih občinah Albanije. FER je vodilni partner projekta Odpravljanje temeljnih vzrokov diskriminacije žensk v Albaniji, ki ga finančno podpira...