Limnos v LIFE projektu GREEN ADAPT

Limnos v LIFE projektu GREEN ADAPT

Julija letos smo lahko pristopili k izvajanju novega projekta. Cilj projekta LIFE GREEN ADAPT je razvoj in raba sonaravnih ukrepov na odlagališčih za odpadke. Večina se jih navezuje na čiščenje izcednih voda in površinskega odtoka iz odlagališč. Izcedne vode se bo...
Limnos član Zelenega omrežja

Limnos član Zelenega omrežja

Limnos se je pridružil Zelenemu obmrežju, ki združuje podjetja, lokalne skupnosti, izobraževalne institucije, ki se zavedajo pomena trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. V revijo EOL smo prispevali članek o sonaravni obdelavi komunalnega blata. V sodelovanju...
LIMNOS na mednarodnem dogodku ICPDR

LIMNOS na mednarodnem dogodku ICPDR

V organizaciji Mednarodne komisije za varstvo reke Donave (ICPDR) in Svetovne banke je 19. in 20. 1. 2021 potekal spletni posvet o možnostih čiščenja odpadnih voda na podeželju. Limnos je predstavil slovenske primere dobre prakse na območju razpršene poselitve....