Referenčni projekti

Vranjina, Črna gora

Rastlinska čistilna naprava
Velikost: 400 PE
Projekti: 2017–2018
Izgradnja: 2018
Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je zgrajena za naselje Vranjina v Črni gori. Sestavljena je iz 4 polj (2 z vertikalnim tokov vode + 2 s horizontalnim tokom vode) s skupno površino 1.000 m². Za samo delovanje so potrebne črpalke, ki dovajajo vodo na prvi dve polji. Ker se naselje Vranjina in RČN nahajajo v neposredni bližini Skadarskega jezera, se je tudi dodatno zgradilo kanal, ki bo skrbel za terciarno čiščenje prečiščene odpadne vode, pred izpustom v vodno telo. Potrebna je še zasadnja gred z rastlinami in priklop na kanalizacijsko omrežje.