Referenčni projekti

Kamenica, Slovenija

Rastlinska čistilna naprava
Velikost: 49 PE
Projekti: 2016
Izgradnja: 2017
Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je zgrajena za čiščenje dela odpadnih voda iz naselja Kamenica v občini Sevnica. Sestavljena je iz 3 polj s skupno površino 125 m². Teren dopušča da se voda od naselja in čez celotno RČN pretaka gravitacijsko zato za svoje delovanje ne potrebuje strojne in električne opreme.