Referenčni projekti

Sveti Tomaž II, Slovenija

Rastlinska čistilna naprava
Velikost: 500 PE
Projekti: 2010
Izgradnja: 2014
Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je zgrajena za čiščenje dela odpadnih voda iz naselja Sveti Tomaž in ostalih okoliških zaselkov v občini Sveti Tomaž. Sestavljena je iz 3 polj s skupno površino 1.250 m². Vsa odpadna voda se zbira na najnižji točki in prečrpava do usedalnika. Od tam naprej voda gravitacijsko teče čez celoten sistem RČN.
Sveti Tomaž II, Slovenija
Sveti Tomaž II, Slovenija