Referenčni projekti

Kaštelir, Hrvaška

Obdelava blata
Velikost: 1.900 PE
Projekti: 2016
Izgradnja: 2016
Trstična greda za občino predstavljajo opcijo, ki znatno zmanjša stroške za obdelavo odvečnega blata. Zgrajena je poleg rastlinske čistilne naprave Limnowet®. Iz usedalnika se mulj gravitacijsko zbere v jašku, kjer se homogeno premeša in preko črpalke dozira na trstično gredo. Voda, ki preteče filter sloj se ponovno zbere v črpališču in vrne na rastlinsko čistilno napravo v nadaljnjo obdelavo.