Referenčni projekti

Dobje, Slovenija

Rastlinska čistilna naprava
Velikost: 100 PE
Projekti: 2010
Izgradnja: 2012
Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je zgrajena za del naselja Dobje v občini Dobje. Sestavljena je iz 3 polj s skupno površino 250 m². V sistem ni vgrajene strojne opreme, tako da so stroški obratovanja in delovanja nizki.