Referenčni projekti

Rakitna, Slovenija

Rastlinska čistilna naprava
Velikost: 870 PE
Projekti: 2005
Izgradnja: 2013
Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je zgrajena za naselje Rakitna, ki leži na cca 800 metrih nadmorske višine v občini Brezovica pri Ljubljani. Sestavljena je iz 3 polj s skupno površino 2.200 m². Za svoje delovanje potrebuje elektriko, saj pride primarna kanalizacija zelo nizko do samega sistema RČN. Iz črpališča se prečrpa v primarni usedalnik, dalje pa gravitacijsko teče do iztoka v bližnji potok.