Referenčni projekti

Žabljak, Črna gora

Obdelava blata
Velikost: 2.000 PE
Projekti: 2016
Izgradnja: 2017
Gre za drugi takšen projekt v Črni gori. Prvi je bil zgrajen v Mojkovcu. Ker se v Žabljaku nahaja klasična SBR ČN, v 25 km oddaljenem naselju Šavnik pa se je zgradilo rastlinsko čistilno napravo Limnowet®, blata pa iz obeh ČN trenutno nimajo kam odvažati, se je v sklopu sanacije deponije v Žabljaku zgradilo še trstične grede Limnosolids® za kompostiranje blata iz obeh ČN in okoliških grezničnih jam.