Referenčni projekti

Kuchichino, Severna Makedonija

Rastlinska čistilna naprava
Velikost: 700 PE
Projekti: 2016
Izgradnja: 2017
Zaključeno poskusno obratovanje: 2019
Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je zgrajena za čiščenje odpadnih voda iz naselja Kučičino v Severni Makedoniji. Projekt je financiran s strani Švicarske razvojne pomoči. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je sestavljena iz 3 polj s skupno površino 1.750 m². Zaradi povsem ravnega terena je vodo potrebno iz črpališča črpati v tro-prekatni usedalnik. Od tu dalje voda gravitacijsko teče čez vsa 3 polja, do iztoka v reko Bregalnico. Poleg RČN so zgrajena tudi 4 polja za stabilizacijo in mineralizacijo mulja, kateri se bo prečrpal iz usedalnika. V 2019 zaključujemo poskusno obratovanje, ki je potrdilo učinkovitost naprave in smiselnost izbire tehnologije.