Referenčni projekti

Trebče, Slovenija

Rastlinska čistilna naprava
Velikost: 40 PE
Projekti: 2012
Izgradnja: 2013
Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je zgrajena za čiščenje dela odpadnih voda iz naselja Trebče v občini Bistrica ob Sotli. Sestavljena je iz 2 polj s skupno površino 100 m². Zaradi padca terena se voda čez celotni sistem pretaka gravitacijsko, tako da RČN za svoje delovanje ne potrebuje elektrike.