Referenčni projekti

Podsreda, Slovenija

Rastlinska čistilna naprava
Velikost: 49 PE
Projekti: 2011
Izgradnja: 2011
Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je zgrajena za čiščenje dela odpadnih voda iz naselja Podsreda v občini Kozje. Sestavljena je iz 3 polj s skupno površino 125 m². Ker je konfiguracija terena takšna da je dovolj gravitacijskega padca, RČN za svoje delovanje ne potrebuje strojne in električne opreme.