Referenčni projekti

Ravna Gora, Hrvaška

Obdelava blata
Velikost: 2.000 PE
Projekti: 2017
Izgradnja: 2017–2018
Na Hrvaškem, so trstične grede za kompostiranje blata iz čistilnih naprav prepoznali kot zelo ugodno rešitev. Ob klasični SBR čistilni napravi so se zgradile trstične grede Limnosolids®. Zasadnja je bila narejena maja 2018. Čistilna naprava bo počasi prešla v obratovanje in kmalu se bodo začela prva polivanja blata po gredah.