Mednarodno razvojno sodelovanje

Mednarodno razvojno sodelovanje

Sporazum o sodelovanju med Organizacijo združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO) in Vlado Republike Slovenije (kot donor) je bil ratificiran 7. oktobra 2005. Obe strani sta se dogovorili, da bosta sodelovali pri izvajanju projektov tehničnega sodelovanja na...
RČN in grede za mineralizacijo mulja, Kaštelir (Hrvaška)

RČN in grede za mineralizacijo mulja, Kaštelir (Hrvaška)

V Kaštelirju je bila oktobra 2016 slavnostna otvoritev rastlinske čistilne naprave Kaštelir in gred za mineralizacijo mulja. Leta 2008 je občina Kaštelir-Labinci začela projekt trajnostnega odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode. V sklopu projekta so zgradili...