LIMNOS kot sodelujoči partner v projektu Start Circles (Supporting TrAnsition from lineaR To CIRCuLar valuE chainS) obvešča, da je na voljo prvi novičnik projekta. V njem med drugim najavljamo mednarodno delavnico na temo krepitve lokalnih skupnosti z umeščanjem naravnih rešitev, ki celostno podpirajo upravljanje z vodami (zlasti odpadne vode, padavinske vode v urbanih okoljih) in s tem prilagajanje na podnebne spremembe. Vsebine so povezane tudi z krožnim gospodarstvom. Dogodek bo potekal v Ljubljani, 23.5.2019.

START CIRCLES Newsletter 1