TOXICROP je evropski projekt, ki si s pomočjo izmenjave znanja zaposlenih na različnih področjih raziskav in inovacij prizadeva, da na zemljevidu predstavi območja tveganj za nastanek cianotoksinov, ki so prisotni predvsem v kmetijstvu. Zmanjšalo bi se cianotoksine v pridelkih ter bioakumulacijo pri pridelkih in živilih, povezanih z uporabo evtrofnih voda pri namakanju pridelkov. Razvilo se bo okolju prijazne in cenovno ugodne tehnike čiščenja vode, posledično bi se izboljšale tudi metode za odkrivanje in ocenjevanje toksičnosti cianotoksinov.

Projekt je sofinanciran s strani EU programa Horizont 2020 v sklopu pogodbe št. 823860

Več si lahko preberete tukaj