Dne 18. 4. 2019 je v prostorih PGD v Kamniku potekala 1. nacionalna delavnica za uporabo orodja za identifikacijo lokalnih prioritet na področju varstva pred škodljivim delovanjem voda, razvitega v sklopu mednarodnega projekta FramWat. Udeležencem je bil predstavljen koncept spremljanja pobud na lokalnem nivoju in organiziranega sodelovanja med občinami, koncesionarjem ter Direkcijo za vode. Orodje namreč omogoča komunikacijo aktivnosti za dosego ciljnega stanja. Delavnice so se udeležili predstavniki občin iz pilotnega območja Kamniške Bistrice, na katerem orodje testiramo. Slovenska partnerja v projektu, LIMNOS d.o.o. in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, sta delavnico organizirala in izvedla.