Podsreda, Slovenija

Podsreda, Slovenija

Referenčni projekti Podsreda, Slovenija Rastlinska čistilna naprava Velikost: 49 PE Projekti: 2011 Izgradnja: 2011 Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je zgrajena za čiščenje dela odpadnih voda iz naselja Podsreda v občini Kozje. Sestavljena je iz 3 polj s skupno...
Trebče, Slovenija

Trebče, Slovenija

Referenčni projekti Trebče, Slovenija Rastlinska čistilna naprava Velikost: 40 PE Projekti: 2012 Izgradnja: 2013 Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je zgrajena za čiščenje dela odpadnih voda iz naselja Trebče v občini Bistrica ob Sotli. Sestavljena je iz 2 polj s...
Sveti Tomaž II, Slovenija

Sveti Tomaž II, Slovenija

Referenčni projekti Sveti Tomaž II, Slovenija Rastlinska čistilna naprava Velikost: 500 PE Projekti: 2010 Izgradnja: 2014 Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je zgrajena za čiščenje dela odpadnih voda iz naselja Sveti Tomaž in ostalih okoliških zaselkov v občini...
Kuchichino, Severna Makedonija

Kuchichino, Severna Makedonija

Referenčni projekti Kuchichino, Severna Makedonija Rastlinska čistilna naprava Velikost: 700 PE Projekti: 2016 Izgradnja: 2017 Zaključeno poskusno obratovanje: 2019 Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je zgrajena za čiščenje odpadnih voda iz naselja Kučičino v...
Karbinci, Severna Makedonija

Karbinci, Severna Makedonija

Referenčni projekti Karbinci, Severna Makedonija Rastlinska čistilna naprava Velikost: 1.100 PE Projekti: 2016 Izgradnja: 2017 Poskusno obdobje: 2019 Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je zgrajena za čiščenje odpadnih voda iz naselja Karbinci v Severni Makedoniji....