Pričetek projekta FramWat

Na LIMNOSU smo pričeli z izvajanjem novega projekta FramWat (Framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention measures), ki poteka v okviru je programa Central Europe. Sodeluje 9 partnerjev iz šestih držav regije, ki bodo okrepili izmenjavo znanj na področju malih retenzijskih ukrepov za preprečevanje poplav in suš, ter istočasno …

Martin Vrhovšek Novice

Slavnostna otvoritev rastlinske čistilne naprave Limnowet® za naselje Šavnik in deponijo Žabljak

V mesecu septembru 2017 je bila slavnostna otvoritev ekoremediacijskih objektov financiranih s strani republike Slovenije, oziroma Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj (http://www.cmsr.si/sl/) v Črni Gori: Rastlinska čistilna naprava za naselje Šavnik v Črni Gori 500 PE. Rastlinska čistilna naprava za čiščenje izcednih voda iz deponije na Žabljaku.  Polja za sušenje in mineralizacijo mulja iz …

Martin Vrhovšek Novice

Izgradnja RČN v Makedoniji

Ekipa LIMNOS je uspešno pripravila in izvedla izobraževanje za predstavnike občine ter komunalne upravitelje rastlinske čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda iz naselja Kučičino, v Makedoniji.

Gradnja prve rastlinske čistilne naprave Limnowet® v Albaniji

Projekt »5B ALBANIA – CIVIL SOCIETY PLATFORM AND ENVIRONMENTAL PROTECTION (1st phase VLORA)« se približuje koncu. Eden izmed rezultatov projekta je tudi izgrajena rastlinska čistilna naprava. Ker v Vlori nismo našli primerne lokacije za gradnjo rastlinske čistilne naprave, smo skupaj s partnerji sprejeli kompromis. Rastlinska čistilna naprava bo zgrajena ob šoli, ki je sicer priključena …

Mednarodno razvojno sodelovanje

Sporazum o sodelovanju med Organizacijo združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO) in Vlado Republike Slovenije (kot donor) je bil ratificiran 7. oktobra 2005. Obe strani sta se dogovorili, da bosta sodelovali pri izvajanju projektov tehničnega sodelovanja na način, da donator v sklad za industrijski razvoj zagotavlja prispevke za posebne namene. V sklopu tega sodelovanja smo …

RČN in grede za mineralizacijo mulja, Kaštelir (Hrvaška)

V Kaštelirju je bila oktobra 2016 slavnostna otvoritev rastlinske čistilne naprave Kaštelir in gred za mineralizacijo mulja. Leta 2008 je občina Kaštelir-Labinci začela projekt trajnostnega odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode. V sklopu projekta so zgradili kanalizacijsko omrežje z zaključkom v rastlinski čistilni napravi za 1900 PE. Ob rastlinski čistilni napravi se nahajajo tudi grede …